Door het 'woeste' dal van de Hoegne - ca. 12 km

Het vertrekpunt
Herberg Le Randonneur, Rue Abbé Dossogne nr. 25, Hockai. Parkeren kun je in de buurt van de herberg.

Dichtst bijgelegen snelweg: A27 - Afslag 10 Francorchamps

Het parcours
Tot zo'n 500 meter voor de Hoegne loop je over verharde wegen. Het pad langs de Hoegne is tegenwoordig voorzien van talrijke vlonders, trapjes, relingen en plankenweggetjes. Hier en daar is het zeer geaccidenteerde pad nog wat modderig en voorzien van talrijke boomwortels of rotsblokken. Na de Leopoldwatervalletjes volgt een flink  stuk onverhard en stijgend bospad, met hier en daar veel losse stenen. Vlak voor Hockai loop je via een voormalige spoorbaan weer naar je vertrekpunt terug

De wandeling is geschikt voor honden.
De zwaarte
Deze wandeling is niet gezien de afstand, maar door het behoorlijk dalen en stijgen, voor de wat meer geoefende wandelaar.
Kaart van de wandelomgeving

Routebeschrijving:

Vanuit herberg Le Randonneur loop je naar rechts naar de Rue Abbé Dossogne. Hier sla je links af. Bij hotel Beau Site sla je rechtsaf en steek je de brug over.  Je loopt in de richting van het kerkje van Hockai. Vlak voor het kerkje sla je links af. Je loopt het licht stijgende straatje tussen de kerk en huis nummer 35 in. Je loopt door de kleine woonkern. Spoedig buigt de straat naar rechts af. Na een stukje gaat de straat over in de Rue de Xhoffraix. Nu neem je de volgende linker weg (Rue de Mousseus). Je laat de eerste weg rechts liggen en ook het naar links afbuigende GR-pad (rood-wit-markering). Je blijft dus gewoon rechtdoor gaan. Een stuk verderop, bij een Y-splitsing neem je de geasfalteerde linkerweg een naaldbos in. Er volgt nu een vrij lang stuk tot aan een volgende Y-vormige splitsing. Neem de weg naar links en steek het riviertje de Hoegne over. Recht voor je zie je een klein gedenkteken. Je gaat nu het pad links in. Je volgt dit pad steeds rechtdoor (en negeert zijpaden) tot je aan een open (weggekapt stuk bos) gebied komt. Je loopt door tot een kruising van wegen bij de bosrand. Hier sla je linksaf. De weg komt uit bij de Eeuwfeestbrug bij het begin van de 'Vallee de la Hoegne'.
Je steekt de brug niet over, maar gaat vlak voor de brug naar rechts het poortje door dat het begin van de vallei van de Hoegne markeert. Nu volgt een van de mooiste wandelpaden van de Ardennen. Maar het word je niet gemakkelijk gemaakt, want je vindt massa's boomwortels, modderpoeltjes en rotsblokken op je weg. Gelukkig heeft men bij de moeilijkste doorgangen voor trappetjes, vlondertjes e.d. gezorgd. Verder heb je vaak de keus uit parallel lopende weggetjes. Je volgt dus nu een heel eind de Hoegne. Je passeert de 'Passerelle des Cascades', verderop de 'Passerelle des Forestieres' en de 'Passerelle du Belvedere'. Je loopt net zo lang door (soms aan de andere kant van het riviertje) tot je bij een schuilhut bij de Leopoldswatervalletjes komt. Deze schuilhut "Abri" staat op een grote, open plek boven de rivier. Er zijn hier twee manieren om de weg te vervolgen. Als je de rivier blijft volgen, eerst een stuk langs de linkeroever en pas dan over een bruggetje, kom je uiteindelijk bij een parkeerplaats. Deze weg moet je niet hebben. Ter hoogte van de Abri (er hangt een bordje in de boom met daarop "Leopoldswaterval" , waterval = cascade in het frans) is nog een pad, dat gaat een meter of tien terug en omlaag, voordat het over een bruggetje loopt. Bij de brug hangt een koperen plaquette aan de rechterkant, kan niet missen. Hier steek je het riviertje over en neemt links een smal en snel stijgend pad naar boven. Boven aangekomen neem je een breder pad naar rechts. Je zorgt er voor dat je de Hoegne (rechts) diep onder je kunt blijven volgen. Na een flink stuk alsmaar stijgen kom je bij de 'Belvedere-schuilhut' met een mooie rotspartij. Bij een kleine Y-vormige splitsing iets verder blijf je links aanhouden en meteen erna sla je rechtsaf een grote dwarsweg in (rood-witte GR-tekens). Het kan zijn dat de situatie hier door boswerkzaamheden wat onduidelijk is. Blijf dan zoveel mogelijk doorlopen met de rivier aan je rechterhand. Op dat stuk weg steek je de "Ruisseau de Plenisses' over (een bijbeekje van de Hoegne). De stijgende weg komt uiteindelijk uit bij een geasfalteerde dwarsweg. Sla deze naar rechts in en wat verder op kom je bij het kruispunt van wegen waar je al eerder bent geweest. Sla hier rechtsaf en loop je weer naar de Eeuwfeestbrug. Steek deze ditmaal over. Volg de stijgende verharde weg tot je aan een brug (over de voormalige spoorweg) komt. Links voor de brug kun je via een heel smal (en moeilijk zichtbaar paadje) naar de voormalige spoorbaan afdalen. Beneden aangekomen sla je links af. Je zoekt je een weg door het op sommige plekken zeer drassige kloofje tot aan de volgende brug. Hier kun je aan de rechterkant naar boven. (Mocht de oude spoorkuil erg drassig zijn dan is er een alternatief: Net na de brug volg je dan het bospad naar links en loop je zoveel mogelijk boven langs de spoorluil tot je bij de volgende brug aankomt!) Boven aangekomen loop je rechtdoor langs hotel Beau Site en al spoedig bereik je je uitgangspunt herberg Le Randonneur.

Het begin van het dal van de Hoegne Vlak bij de Eeuwfeestbrug

Routebeschrijving uitprinten

GPS-track 1

GPS-track 2

Kaartje

.

.